Referenssit

Suosittelijat

Näyttökuva 2014-02-03 kohteessa 14.14.07 Laura on elintarviketoimialan ja erityisesti pakkausratkaisujen huippuasiantuntija. Hän kykenee etsimään asiakkaan näkökulmasta parhaita ja erottuvia ratkaisuja. Laura on myös vahva yhteistyön ja tiimihengen rakentaja. Itselläni on ollut ilo olla mukana Lauran kanssa Rukki Finland Oy:n liiketoiminnan käynnistysvaiheessa.” Mikko Punakivi, liiketoimintajohtaja – Makery

 

Näyttökuva 2014-02-03 kohteessa 14.17.48

”Pakkaus on yrityksen tärkein käyntikortti ja markkinointiväline. Silti moni pakkausuudistus tehdään jälkijunassa, vasta kun kilpailija on jo harppauksen edellä. Ammattilaisten hyödyntäminen pakkaussuunnittelun ja –kehityksen apuna on tärkeää, koska epäonnistunut pakkaus voipilata hyvänkin tuotteen. Pakkausten kehittäminen vaatii monitieteistä osaamista, josta harvalla yrityksellä löytyy omaa osaamista. Ammattilaisten avulla yritys voi välttyä kalliilta virheinvestoinneita ja keskittyä siihen, jonka parhaiten osaa, eli oman tuotteenvalmistamiseen.” Virpi  Korhonen, toimitusjohtaja, Pakkaustutkimus – PTR ry
 

”Laura on innovoiva ja idearikas ammattilainen, jonka kanssa on ilo työskennellä. Hänen kanssaan on helppo työskennellä, muun muassa sen vuoksi, että hän pitää jatkuvasti asiakkaan ajan tasalla projektin etenemisen suhteen. Lisäksi hän aidosti kuuntelee asiakkaan tarpeet ja yhdessä miettien auttaa löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut. Koko suunnittelu-ja toteutusvaiheen ajan olimme tiiviissä yhteistyössä, eikä minun kertaakaan tarvinnut miettiä, onko lopputulos halutunlainen.
Olen iloinen, että päätin tehdä tämän projektin Lauran kanssa. Prosessi eteni sutjakasti ja lopputulos oli juuri toivotunlainen. Kiitos hyvästä työstä!”
Pilvi Nybom, toimitusjohtaja – InCoaching